Your browser does not support JavaScript!

FTP basisinstellingen

U kunt uw website met een FTP-programma publiceren. Wij raden Filezilla aan omdat het gratis is en intuitief werkt. U kunt dit programma op https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1 downloaden en vervolgens installeren.

Hostname: www.uw-domeinnaam.nl
Username / Gebruikersnaam: uw FTP-gebruikersnaam
Password / Wachtwoord: uw FTP-wachtwoord

Publiceren en bijwerken met Filezilla (uitgebreid)
Start Filezilla en u ziet het volgende scherm.

Bovenaan staan de woorden Host, Gebuikersnaam en Wachtwoord. Hier kunt u achtereenvolgens: uwdomeinnaam, uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen.
Daarna klikt u op de knop rechts naast "Poort:" met de tekst Snelverbinden en u wordt verbonden met uw webruimte. In Plesk dient u na het inloggen in het rechterblok httpdocs te dubbelklikken om in uw webdirectory te komen.

In het bovenste blok staan alle communicatiemeldingen tussen uw PC en de server; in het blok eronder staan aan de linkerkant de directory's en bestanden op uw PC en aan de rechterkant de directory's en bestanden in uw webruimte; in het onderste blok komt de voortgang van de publicatie te staan tijdens het publiceren van uw directory's en bestanden.

U kunt uw directory's en bestanden publiceren door in het middelste blok aan de linkerkant naar de directory te gaan waarin uw webbestanden en webdirectory's staan, de te publiceren directory's en bestanden (m.b.v. shift of ctrl) te selecteren en terwijl u op de selectie staat op de rechtermuistoets te klikken en "Uploaden" aan te klikken. Losse bestanden kunt u eenvoudig publiceren door ze te dubbelklikken. In het onderste blok in Filezilla ziet u de voortgang van de publicatie.
In het geval het publiceren niet vlekkeloos verloopt, kunt u de optie "Passieve modus " activeren voor deze FTP-sessie: Bewerken >> Instellingen >> Verbinding >> Passieve Modus aanvinken >> OK

Aan de rechterkant typt u bij Host uwdomeinnaam in, het Poortnummer 21 staat goed ingesteld en de keuze voor Servertype FTP is ook goed.

Daaronder kiest u voor Login type Normaal waarna daaronder witte velden zichtbaar worden waar u uw accountgegevens in kunt vullen.

Klik vervolgens rechtsbovenaan op tabblad Uitgebreid en u kunt bij "Standaard lokale map:" de directory van uw website op uw pc invullen (evt. kunt u met Bladeren... naar deze directory zoeken via een Verkenner). Bij "Standaard externe map" typt u /httpdocs in; dat is de map op de server waarnaar u uw webbestanden publiceert. Verder dient u in tabblad Overdrachtsinstellingen bij Overdrachtsdmodus de optie Passief aan te vinken en klikt u op OK. Het profiel is aangemaakt.
U kunt nu verbinding met uw webruimte maken door in Filezilla te kiezen voor het profiel dat u aangemaakt heeft.

Er zijn 2 methoden:
1. klik op Bestand >> Pagina Manager >> dubbelklik het gewenste profiel
2. klik op het pijltje dat naar beneden wijst bij het eerste icoon  en u ziet een lijst met profielen (of uitsluitend één profiel indien u er één heeft aangemaakt). Klik op dit profiel en uw verbinding wordt gemaakt.

TIPS bij de publicatie
Is uw website niet zichtbaar, dan heeft u deze misschien niet in de hoofddirectory /httpdocs gepubliceerd. Let op dat u met de hoofdgebruiker voor FTP voor uw site inlogt. U kunt uw FTP inloggegevens altijd opvragen op deze pagina
De pagina die zichtbaar wordt op http://www.uwdomeinnaam heet index.html. Indien uw pagina niet zichtbaar wordt, heeft u mogelijk (a) uw pagina index.htm of Index.html genoemd; hernoem uw pagina en publiceer opnieuw (b) de index.html op de webserver niet overschreven. Filezilla geeft keuzes indien een bestand op de server al bestaat. Kies voor Overschrijven om het bestand op de server te overschrijven.

U probeert uw pagina te publiceren vanuit het bedrijfsnetwerk. De systeembeheerder heeft soms poort 21 die u nodig heeft voor publicatie met FTP gesloten.
De bestandsextensies op uw computer zijn uitgeschakeld. Ga naar de Windows Verkenner (Start >> Programma's >> Bureau-accessoires >> Windows Verkenner), klik in het menu op Extra >> Mapopties >> Beeld >> "Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypen" uitschakelen. Nu ziet u dat uw index.html index.html.htm heet. Hernoem deze naar index.html door er met de linkermuistoets op te gaan staan en op F2 te drukken.

Alle bestanden die u over hebt gezet, zullen direct zichtbaar zijn op internet (mogelijk moet u de pagina 'verversen' in uw webbrowser met de toetsencombinatie CTRL + F5).
Op deze pagina vindt u de officiele documentatie van Filezilla.
21 june 2015
Door:
Bob Kool